GENERATOR CIĄGU KOMINOWGO sklepzar mini 1

 

Generator cągu kominowego (GCK) to wentylator kominowy montowany na szczycie komina (wentylacyjnego, spalinowego lub dymowego). Jego zadaniem jest zapewnienie właściwego i stabilnego poziomu podciśnienia w przewodzie kominowym.

 

 

Zaleca się zastosowanie generatora w następujących przypadkach:

 

kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina spowodowane jego 

  niekorzystnym usytuowaniem

przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach

gdy przewód kominowy jest za krótki lub jego średnica niewielka

gdy temperatura spalin jest niska (nowoczesne, wysokowydajne piece)

dla zapewnienia stabilnego poziomu ciągu kominowego w przewodzie kominowym

 

 

Generator ciągu kominowego jest urządzeniem unikalnym także ze względu na możliwość sterowania. Silnik firmy EBM może być sterowany za pomocą wielu urządzeń. Sprawia to, że instalacja może być bardzo tania i wydajna. Urządzenie może być także sterowane za pomocą specjalnego systemu DARCO, składającego się z regulatora ciągu wyposażonego w układ pomiaru podciśnienia i specjalnego sterownika. Tryb pracy nasady jest uzależniony od wartości podciśnienia wykrytej przez czujnik. Użytkownik sam ustawia żądaną wartość podciśnienia, która później jest utrzymywana przez układ, niezależnie od czynników naturalnych.

 

Regulator ciągu kominowego sklepzar mini 1

służy do zmniejszenia zbyt dużego podciśnienia w przewodach kominowych, które:


występuje pomimo prawidłowego oszacowania pola przekroju poprzecznego przewodu kominowego
występuje przy zbyt dużym polu przekroju przewodu kominowego
jest wywołane chwilowymi zmianami czynników atmosferycznych, np. podmuch wiatru

Urządzenie jest przeznaczone do montowania:
a) na czopuchu łączącym piec z kominem
b) nad czopuchem
c) pod czopuchem


Przepustnica w Regulatorze Ciągu jest tak wyważona, że powstanie w przewodzie kominowym zbyt dużego podciśnienia powoduje otwarcie przepustnicy co powoduje dopływ powietrza do przewodu kominowego.

 
Powoduje to zmniejszenie podciśnienia przez:
schłodzenie spalin , w konsekwencji zmniejszenie ciągu
zwiększenie oporów przepływu – przewód kominowy oprócz spalin dodatkowo musi przetransportować powietrze

Zmiana nastawionego na Regulatorze Ciągu podciśnienia odbywa się przez zmianę wyważenia przepustnicy, której dokonuje się za pomocą pokrętła. Na pokrętle zaznaczona jest podziałka do nastawiania podciśnienia, na etykietce – znak wskazujący aktualnie nastawioną wartość podciśnienia.

Regulator ciągu okrągły- o średnicy dolotowej 150 [mm]

  • zapraszamy-do-sklepu