Katalizator do spalania sadzy. ŚWIETNE ROZWIĄZANIE KŁOPOTÓW Z CZYSZCZENIEM PIECA I KOMINA!

 

Stosując SADPAL eliminujesz:

zanieczyszczenia atmosfery sadzą (czarny dym), wyższe węglowodory aromatyczne WWA 

  typu 3,4 benzopirenu

emisję tlenku węgla do atmosfery, potrzebę mechanicznego czyszczenia kotłów z sadzy (złogów)

przestoje związane z czyszczeniem pieca z sadzy (złogów),ogranicza częstotliwość zapalania się 

  sadzy w kominie

 

Stosując SADPAL obniżasz:

emisję dwutlenku siarki do atmosfery o 12-20% z tytułu oszczędności zużycia węgla

zużycie węgla w zależności od jego kaloryczności o 12-20 %

zawartości SO 2 i NOx o 10-20 % w spalinach

szybkość korozji stalowych materiałów konstrukcyjnych palenisk rusztowych kotła 

  i instalacji odprowadzających spaliny

  • zapraszamy-do-sklepu