OKRĄGŁE sklepzar mini 1

 

Okrągłe kanały

Wykonywane są z materiału ocynkowanego, kwasoodpornego i aluminiowego jako spiralnie zwijane kanały okrągłe z blachy o grubości od 0,5 do 1,25 mm i szerokości 137 mm. Występują w zakresie średnic od 80 mm do 1600 mm, gdzie kanały od 250 mm wykonane są z podwójnym karbowaniem. Wszystkie kanały mogą być na zamówienie dodatkowo odtłuszczane, foliowane, a także malowane proszkowo na dowolny kolor w palecie RAL

 

Okrągłe kształtki wentylacyjne bez uszczelek

Kształtki produkowane są w zakresie średnic tożsamych z kanałami okrągłymi, gdzie realne wymiary wykonane są z tolerancją ujemną co umożliwia wsuwanie ich do środka kanału. Mniejsze elementy do średnicy 250 mm oferowane są w wersji tłoczonej, a pozostałe wykonywane są segmentowo również z blachy kwasoodpornej i aluminiowej. Możliwe jest wykonanie nietypowych elementów o zróżnicowanych średnicach i wymiarach, w tym również malowane proszkowo na kolor z palety RAL.

 

Okrągłe kształtki wentylacyjne z podwójną uszczelką

 

Kształtki wykonywane są z podwójną (dwu wargową w kształcie litery „F”) uszczelką z gumy EPDM umieszczoną na kołnierzu kształtki (według kodów oznacza to dodanie litery „L” na końcu kodu: kolana BL lub BFL, trójnik TCPL lub TCL, redukcje RCLL lub RLL). Uszczelka mocowana jest za pomocą wywiniętego kołnierza kształtki, dzięki czemu wykluczone jest niebezpieczeństwo zsunięcia się uszczelki.

 

Kanały łączone kołnierzowo

Wykonane są z tradycyjnych spiralnie zwijanych kanałów okrągłych, oraz z kołnierzy FLM montowanych bezpośrednio na jego końcach. Wykonywane są w zakresie średnic od 200 mm do 1600 mm z blachy ocynkowanej i kwasoodpornej. Standardowe odcinki 3 metrowe łączą się ze sobą doczołowo poprzez obręcz spinającą FLKM. Możliwe jest również wykonywanie innych odcinków niż 3 metrowe, oraz oddzielne dostarczanie kołnierzy i kanałów. Systemy łączone kołnierzowo realizowane są wg. zamówienia.

 

Kształtki łączone kołnierzowo

Wykonywane są w typoszeregu zgodnym z kanałami okrągłymi w zakresie średnic od 200 do 1600 mm. W asortymencie występują takie elementy jak Kolana o kątach 90°, 60°, 45°, 30°, 15°, Trójniki równoprzelotowe z odejściem pod kątem 90° i 45°. Redukcje występują zarówno w systemie kołnierzowym, ale również z możliwością przejść na standardowe elementy okrągłe, system uszczelkowy lub przekroje prostokątne i owalne.

 

Kanały izolowane

Kanały izolowane wykonywane są na bazie spiralnie zwijanych przewodów SPIRAL, które tworzą zarówno płaszcz zewnętrzny jak i wewnętrzny. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia wełna mineralna o grubości od 25 do 50 mm. Wykonywane są w zakresie średnic kanałów wewnętrznych od 100 mm do 500 mm przy użyciu materiału ocynkowanego, kwasoodpornego lub aluminiowego.

 

Kształtki izolowane

 

Kształtki izolowane wykonywane są zgodnie z typoszeregiem kanałów IZOL®system w których wewnętrzna średnica wykonywana jest z uszczelka z gumy EPDM. Obie końcówki wewnętrzna i zewnętrzna standardowo łączą się z kanałami w sposób nyplowy, jednak na zamówienie możliwe jest wykonanie połączeń nyplowo-mufowych, oraz kołnierzowych. Wykonywany jest pełen zakres elementów w których skład wchodzą kolana BFLI, redukcje RCLLI, trójniki TCPLI, oraz system złączek, zaślepek i kołnierzy.

PROSTOKĄTNE sklepzar mini 1

 

Kanały i kształtki wykonane z blachy ocynkowanej, o przekroju prostokątnym, które można umiejscowić w wylewce podłogi na wyższej kondygnacji. System obejmuje kanały, kolana, trójniki, złączki, przepustnice i redukcje w 2 wymiarach: 50x150mm lub 90x200mm.        

Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z kołnierzem

Kanały produkowane są w wykonaniu niskociśnieniowym lub średniociśnieniowym, przy zachowaniu klasy szczelności „A”. Możliwe jest wykonywanie również elementów z materiału kwasoodpornego i aluminiowego, lub w wersji spawanej.

Kształtki produkowane są w wykonaniu niskociśnieniowym lub średniociśnieniowym, przy zachowaniu klasy szczelności „A”. Możliwe jest wykonywanie również elementów z materiału kwasoodpornego i aluminiowego, lub w wersji spawanej. Systemy łączone kołnierzowo realizowane są wg. zamówienia.

 

 

Elementy systemu wentylacyjnego składające się z kanałów, kolan, trójników i łączników wykonanych z tworzywa. Elementy wykonywane są w przekroju płaskim o wymiarach 110x55 mm oraz okrągłym o średnicy 100 mm. Obydwa te systemy mogą być łączone ze sobą za pomocą łączników przejściowych.

 
  • zapraszamy-do-sklepu