System kominów spalinowych sklepzar mini 1 – to jednościenne wkłady kominowe i przewody spalinowe, wykonane w całości ze stali chromoniklowej kwasoodpornej. Służą jako instalacje odprowadzające spaliny do atmosfery z kotłów kondensacyjnych wykorzystujących zjawisko kondensacji pary wodnej w procesie spalania oraz z kotłów „Turbo” z zamkniętą komorą spalania a wyrzutem spalin przy pomocy wentylatora (komin spalinowy nadciśnieniowy). W tym systemie powietrze potrzebne do spalania pobierane jest bezpośrednio z kotłowni lub czerpane oddzielną rurą z zewnątrz pomieszczenia.

Systemy te zabezpieczają wewnętrzne powierzchnie ceramicznych przewodów kominowych przed destrukcyjnym działaniem związków chemicznych znajdujących się w spalinach powstałych w urządzeniach grzewczych opalanych gazem czy olejem opałowym.

System Kominów Spalinowych pozwala na przystosowanie starych istniejących kominów do nowych specyficznych warunków pracy  

   

System kominów spalinowo – powietrznych sklepzar mini 1 – służy do budowy kominów i przewodów spalinowych, wykonanych w całości ze stali kwasoodpornej, odprowadzających spaliny do atmosfery z kotłów kondensacyjnych (gdzie temperatura spalin jest niska, poniżej 55 °C) wykorzystujących zjawisko kondensacji przy wodnej         powstającej w procesie spalania oraz z kotłów „Turbo” z wyrzutem spalin przy pomocy wentylatora (komin spalinowy nadciśnieniowy). System kominów spalinowo – powietrznych montowany jest z elementów dwuściennych (dwie współosiowe rury). Konstrukcja systemu pozwala na odprowadzenie spalin rurą wewnętrzną z jednoczesnym dostarczeniem powietrza do spalania pomiędzy rurą zewnętrzną i wewnętrzną.

 

 

Poszczególne elementy systemu kominowego łączone są przez włożenie jednej części elementu – nypla, w drugą roztłoczoną część elementu – kielicha. Dzięki połączeniu kielichowemu otrzymujemy szczelną i sztywną konstrukcję wkładu kominowego. Sposób łączenia elementów umożliwia prawidłowy spływ skoroplin po ścianach wkładu kominowego, do miski odprowadzającej skropliny.

Zastosowanie uszczelki z gumy silikonowej, znajdującej się w przetłoczeniu kielicha, zapewnia szczelność systemu przy nadciśnieniu spalin do 200 Pa.

 

Zalety:

 

odporność na agresywne związki chemiczne zawarte w spalinach;

bardzo duża trwałość kominów, z możliwością pełnego odzysku elementów po okresie użytkowania;

uzyskanie maksymalnej sprawności kotła, a tym samym zmniejszenie emisji szkodliwych substancji;

bardzo prosty i szybki montaż bez prac rozbiórkowych

możliwość dowolnej konfiguracji zestawu;

niepalny materiał i duża szczelność przewodu spalinowego.

   

Możemy wyróżnić kilka sposobów podłączenia przewodów powietrznych i spalinowych:

 

Współosiowe

wewnętrzną rurą wyrzut spalin przez ścianę boczną pomieszczenia, zewnętrzną rurą zasysanie powietrza do spalania w kotle;

poprowadzenie systemu współosiowego z wykorzystaniem istniejącego ceramicznego szybu kominowego;

doprowadzenie systemu współosiowego do istniejącego murowanego szybu kominowego, a następnie wykorzystanie szybu jako przewód doprowadzający powietrze, w osi którego zamocowany jest przewód do odprowadzania spalin na zewnątrz;

wyprowadzenie systemu współosiowego przez ścianę pomieszczenia, a następnie poprowadzenie wzdłuż ściany powyżej krawędzi dachu;

pionowy wyrzut spalin i pobór powietrza przez strop;

Niezależne

wyrzut spalin i zasysanie powietrza przez ściany boczne pomieszczenia;

wyrzut spalin przez ścianę boczną i poprowadzony wzdłuż ściany zewnętrznej powyżej dachu, zasysanie powietrza – przez ścianę boczną;

wyrzut spalin z poprowadzeniem przez istniejący szyb kominowy, zasysanie powietrza – przez ścianę boczną pomieszczenia;

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każdy komin i wkład kominowy podlega odbiorowi kominiarskiemu.

  • zapraszamy-do-sklepu